De volgende weken ben ik afwezi

  • 19-23 september 2022
  • 21-25 november 2022

De wachtdienst wordt verzekerd door mijn collega''s gynaecologen van AZ Rivierenland campus Bornem.  Voor dringende gynaecologische problemen of problemen tijdens de zwangerschap kan u steeds terecht op de materniteit te Bornem: 03/890 16 55.